Thông báo về việc cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm lớp Sư phạm Mầm non Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế niên khóa 2020 – 2023.

Trường Trung Cấp Việt Thuận thông báo về việc cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm lớp Sư phạm Mầm non Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế niên khóa 2020 – 2023.

Các sinh viên lớp liên thông của lớp trên đến tại văn phòng Trường Trung Cấp Việt Thuận để nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm tốt nghiệp.

Thời gian nhận từ ngày 11/12/2023 – 15/12/2023.

Khi đi mang theo căn cước công dân, trường hợp nhận thay thì có giấy ủy quyền có công chứng.

Messenger icon
Send message via your Messenger App