– Trường Trung cấp việt thuận

 – Địa chỉ: Số 90a, Hải Thượng Lãn Ông, Tấn Tài, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

 – Số Điện Thoại: 0982626111