LỊCH HỌC THÁNG 10 DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 10 TTGDTX TỈNH ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT THUẬN

LỊCH HỌC THÁNG 10 DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 10 TTGDTX Tỉnh ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT THUẬN

Thời gian học:  
Từ 14h00 đến 16h30 
Địa điểm
Hội trường 5, Trung tâm GDTX Tỉnh CS1: Số 26 đường 16/4

Messenger icon
Send message via your Messenger App